Praca w Cronex

Głównym celem Cronex jest zapewnienie każdemu, wszędzie wolności, satysfakcji i sprawiedliwości, które zasługują, poprzez łatwą w użyciu platformę, którą oferujemy naszym klientom. Mając klientów na całym kontynencie europejskim, jesteśmy w misji zatrudniania najlepszych i najzdolniejszych talentów, aby pomóc nam przewyższyć oczekiwania naszych klientów.

Podtrzymujemy kulturę firmy bezstronną, różnorodną, współpracującą, o wysokiej wydajności i pozytywną. Jesteśmy zorientowani na klienta, odważni, przedsiębiorczy, odpowiedzialni i różnorodni. Jako certyfikowana firma technologiczna finansowa, nigdy nie przestajemy szukać lepszych sposobów rozwiązywania nowych wyzwań i jest to postawa, której zawsze szukamy w każdym członku naszego zespołu.

Razem twórzmy pozytywną i znaczącą wartość dla jutra.

Aktualne Oferty Pracy

 • Senior React-Native Developer
  • At least 5 years of experience in developing mobile applications with React-Native.
  • High proficiency in JavaScript programming language and React-Native framework.
  • Experience with Redux, MobX or other state management tools.
  • Experience with Git, and working in an Agile environment.
  • Knowledge of UI/UX design principles and best practices.
  • Experience with RESTful API, WebSockets, and other network interaction technologies.
  • Ability to write clean and scalable code using testing tools and patterns.
  • Experience with additional technologies such as TypeScript, GraphQL, Firebase, and/or AWS.
  • Strong communication skills and ability to work in a team, including experience leading mobile app development teams.
  • Desire and ability to learn new technologies and approaches in mobile development.
 • Senior Backend Developer (Node JS)
  • At least 5 years of experience in developing web applications with Node.js.
  • Strong proficiency in JavaScript programming language and its ecosystem.
  • Knowledge of Node.js frameworks such as Express.js, Koa.js, or Hapi.js.
  • Experience with databases such as MongoDB, Postgres, and Redis.
  • Experience with Git, and working in an Agile environment.
  • Understanding of RESTful API principles and experience with its development.
  • Experience with testing code and writing unit tests, using automated testing tools such as Mocha or Jest.
  • Experience with containerization tools such as Docker. Experience with AWS or other cloud platforms.
  • Strong communication skills and ability to work in a team, including experience leading development teams.
 • SMM / Content Manager
  • At least 3 years of experience in SMM / content marketing.
  • Knowledge of social media platforms and the ability to develop effective brand promotion strategies on social media.
  • Ability to create content that attracts and retains the attention of the audience, including texts, photos, and video content.
  • Ability to work with social media analytics tools and use the data obtained to optimize the promotion strategy.
  • Experience with SMM automation tools such as Hootsuite, Sprout Social, Later, and/or others.
  • Ability to create content calendars and plan social media posts. Ability to work in a team and coordinate actions with other team members, such as designers, developers, and project managers.
  • Experience with SEO and the ability to optimize content for search engines.
  • Knowledge of HTML programming language and experience with CMS.
 • Marketing and PR Manager
  • At least 5 years of experience in marketing and PR.
  • Ability to develop and implement marketing strategies to promote a brand, product or service in the market.
  • Knowledge of tools for market and competitor analysis and monitoring.
  • Ability to create and manage advertising campaigns, including targeted and contextual advertising.
  • Experience with various media formats, including press releases, articles, infographics, video, etc.
  • Ability to create content that attracts and retains audience attention, including text, photos and video content.
  • Experience with PR tools such as writing press releases, media kits, organizing interviews and events.
  • Experience with social media and ability to create content for them
  • bility to create and manage marketing budgets.
  • Ability to work in a team and coordinate actions with other team members such as designers, developers and project managers.
 • QA engineer
  • At least 2 years of experience in software testing.
  • Knowledge of main testing methodologies, including manual and automated testing.
  • Experience with testing tools such as Selenium, Appium, JMeter, Postman, etc.
  • Knowledge of programming languages such as Java, Python, JavaScript, etc.
  • Experience with databases such as MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc.
  • Understanding of the principles of web applications and APIs.
  • Ability to analyze software requirements and develop test cases and plans.
  • Experience with project management tools such as Jira, Trello, Asana, etc.
  • Ability to create reports on discovered errors and their timely resolution.
  • Ability to work in a team and coordinate actions with other team members, such as developers and project managers.
 • Crypto Trader
  • At least 2 years of experience in cryptocurrency trading.
  • Knowledge of the basic principles of cryptocurrency exchanges and trading platforms.
  • Knowledge of the major cryptocurrencies and their characteristics, including Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, etc.
  • Ability to analyze the cryptocurrency market and make forecasts on its movements.
  • Knowledge of technical analysis and fundamental analysis of the cryptocurrency market.
  • Experience with cryptocurrency wallets and payment systems such as Coinbase, Binance, Bitfinex, etc.
  • Knowledge of basic risk management principles and ability to develop trading strategies that correspond to the risk level.
  • Ability to work with technical indicators and automated trading systems.
  • Knowledge of legislation regulating cryptocurrency operations, including tax legislation.

Nie znalazłeś oferty pracy odpowiadającej Twoim umiejętnościom?

Zawsze zapraszamy zmotywowane, ciekawe i zainteresowane osoby!

Jeśli nie znalazłeś żadnej oferty pracy, która pasuje do Twojego doświadczenia zawodowego i celów kariery, prześlij nam swoje CV i opowiedz nam o swoim doświadczeniu i umiejętnościach. Na pewno się do Ciebie odezwiemy!

Prosimy o przesłanie swojego CV na adres info@cronex.io