Opłaty i Limity

Limity i opłaty dla krypto

Cronex pobiera opłatę w wysokości 1€ za wpłaty i wypłaty SEPA. Jednakże dodatkowe opłaty mogą być również naliczane przez partnera bankowego. Ta opłata może być stałą kwotą lub procentem transakcji i zależy od partnera bankowego w kraju, w którym mieszkasz. Ponadto Twój własny bank może nałożyć dodatkowe opłaty za przelewy pomiędzy Twoim kontem bankowym a kontem w Cronex.

Zaokrąglanie opłat

Nasz opłaty naliczane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a opłaty przekraczające ten limit są zaokrąglane w górę. Zaokrąglanie polega na zwiększeniu drugiego miejsca po przecinku o jeden. Przykładowo opłata w wysokości 1,123 zostanie naliczona jako 1,13.

Opłaty Maker-Taker

Zgodnie z naszą strukturą opłat pobierana jest odpowiednia opłata w wysokości 0,1% zarówno od twórców, jak i takerów.

Minimalna kwota transakcji

Minimalna kwota transakcji jest różna dla każdej pary handlowej i jest określana przez warunki rynkowe. Ta wartość zostanie wyświetlona przed zatwierdzeniem transakcji.

Opłaty Krypto

Moneta
Sieć
Opłata za Depozyt / Opłata za Wypłatę
Minimalna Wypłata
Opłata Sieciowa