• THETA

  THETA/USDT

  THETA TOKEN (THETA)

 • 0.868
  0.868 USD
 • 24H Change
  4.07%
 • 24H High
  0.872
 • 24H Low
  0.833
 • 24H Turnover (USDT)
  23,583.53
 • 24H Volume (THETA)
  27919.5

Price (USDT)
Amount (THETA)
Total (THETA)
Available:
- USDT
Price
USDT
Amount
THETA
0%
0%100%
Total
USDT
THETA Available
- THETA
USDT Available
- USDT
Maker Fee
0.1%
Taker Fee
0.1%