Câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp

faq
CRONEX là gì? Và nó có mối liên gì với thế giới rộng lớn của tiền ảo? Đơn giản, CRONEX là một dịch vụ giao dịch tài sản số. Đó là một loại sàn giao dịch mà người dùng có thể thực hiện giao dịch với nhiều loại tiền ảo khác nhau trên toàn cầu. Theo cách này, CRONEX rất giống với nhiều sàn giao dịch tiền ảo khác có trụ sở tại nhiều quốc gia.
Bạn có câu hỏi thêm? Ghé thăm