Phí và Giới hạn

Giới hạn và phí cho tiền điện tử

Cronex thu một khoản phí 1€ cho việc gửi và rút tiền qua SEPA. Tuy nhiên, ngân hàng đối tác cũng có thể thu phí. Phí này có thể là một mức cố định hoặc một phần trăm của giao dịch, và nó phụ thuộc vào ngân hàng đối tác ở quốc gia bạn sinh sống. Thêm vào đó, ngân hàng của bạn có thể áp dụng phí thêm cho việc chuyển tiền giữa tài khoản ngân hàng của bạn và tài khoản Cronex.

Làm tròn phí

Của chúng tôi phí được tính đến hai chữ số thập phân gần nhất và mọi khoản phí vượt quá giới hạn này sẽ được làm tròn. Quá trình làm tròn bao gồm việc tăng chữ số thập phân thứ hai lên một. Ví dụ: khoản phí 1,123 sẽ được tính là 1,13.

Phí Maker-Taker

Mức phí áp dụng 0,1% được áp dụng cho cả người tạo và người nhận theo cơ cấu phí của chúng tôi.

Số lượng giao dịch tối thiểu

Số tiền giao dịch tối thiểu thay đổi theo từng cặp giao dịch và được xác định theo điều kiện thị trường. Giá trị này sẽ được hiển thị trước khi xác nhận giao dịch.

Phí tiền điện tử

Đồng tiền
Mạng
Phí gửi tiền / Phí rút tiền
Rút tiền tối thiểu
Phí mạng