Phí và Giới hạn

Giới hạn và phí cho tiền điện tử

Cronex thu một khoản phí 1€ cho việc gửi và rút tiền qua SEPA. Tuy nhiên, ngân hàng đối tác cũng có thể thu phí. Phí này có thể là một mức cố định hoặc một phần trăm của giao dịch, và nó phụ thuộc vào ngân hàng đối tác ở quốc gia bạn sinh sống. Thêm vào đó, ngân hàng của bạn có thể áp dụng phí thêm cho việc chuyển tiền giữa tài khoản ngân hàng của bạn và tài khoản Cronex.

Làm tròn phí

Our fees are calculated to the nearest two decimal places, and any fees exceeding this limit are rounded up. The rounding process involves increasing the second decimal place by one. For instance, a fee of 1.123 will be charged as 1.13.

Maker-Taker fees

An applicable fee of 0.1% is levied for both makers and takers as per our fee structure.

Số lượng giao dịch tối thiểu

The minimum trade amount varies for each trading pair and is determined by market conditions. This value will be shown before confirming the trade.

Crypto Fees

Đồng tiền
Mạng
Phí gửi tiền / Phí rút tiền
Rút tiền tối thiểu
Phí mạng
BTC
BTC
Bitcoin (BTC)00.00030.0002
ETH
ETH
Ethereum (ETH)00.00980.0012
LTC
LTC
Litcoin (LTC)00.0020.001
XRP
XRP
Ripple (XRP)0300.2
Binance Smart Chain (BSC)00.480.2
Ethereum (ETH)00.480.2
BCH
BCH
Bitcoin Cash (BCH)00.0020.00064
USDT
USDT
MATIC (Polygon)0101
Binance Smart Chain (BSC)0100.29
Ethereum (ETH)0504.5
UNI
UNI
Ethereum (ETH)01.780.89
BNB
BNB
Ethereum (ETH)00.010.0005
MATIC
MATIC
MATIC (Polygon)0100.1
ADA
ADA
Cardano (ADA)0100.8
SOL
SOL
Solana (SOL)00.020.008
Binance Smart Chain (BSC)00.0080.004
LINK
LINK
Ethereum (ETH)01.360.68
ETC
ETC
Ethereum Classic (ETC)00.020.008
AVAX
AVAX
AVALANCHE (AVAX)00.10.008
Binance Smart Chain (BSC)00.010.0051
TRX
TRX
TRON (TRX)021
Binance Smart Chain (BSC)02.621.31
WBTC
WBTC
WRAPPED BITCOIN (WBTC)00.000540.00027
ATOM
ATOM
Binance Smart Chain (BSC)00.0140.004
COSMOS (ATOM)00.010.004
XMR
XMR
MONERO (XMR)00.00020.0001
XLM
XLM
Binance Smart Chain (BSC)02.080.02
STELLAR LUMENS (XLM)0400.02
FIL
FIL
Binance Smart Chain (BSC)00.0260.001
Ethereum (ETH)03.20.001
FILECOIN (FIL)00.010.001
APT
APT
APTOS (APT)00.020.01
LDO
LDO
LIDO DAO (LDO)09.084.54
TUSD
TUSD
TRUEUSD (TUSD)0304.5
Tron (TRX)0309.5
Binance Smart Chain (BSC)00.449.5
HBAR
HBAR
HEDERA HASHGRAPH (HBAR) 020.8
ARB
ARB
ARBITRUM (ETH)020.3
Ethereum (ETH)0120.3
NEAR
NEAR
NEAR PROTOCOL (NEAR)00.20.01
Binance Smart Chain (BSC)00.0780.01
ICP
ICP
INTERNET COMPUTER (ICP)00.0010.0003
VET
VET
Binance Smart Chain (BSC)06.63.3
VECHAIN (VET)0403.3
APE
APE
Ethereum (ETH)03.720.018
Binance Smart Chain (BSC)00.0360.018
ALGO
ALGO
ALGORAND (ALGO)0100.008
GRT
GRT
MATIC (Polygon)02.921.48
Ethereum (ETH)01181.48
DOT
DOT
Binance Smart Chain (BSC)00.0280.014
Polkadot (DOT)01.50.08
FTM
FTM
Ethereum (ETH)0380.2
Binance Smart Chain (BSC)00.40.2
FANTOM (FTM)0100.2
QNT
QNT
QUANT (QNT)00.160.078
EOS
EOS
Binance Smart Chain (BSC)00.160.08
EOS (EOS)00.20.08
MANA
MANA
Binance Smart Chain (BSC)00.280.14
DECENTRALAND (MANA)0300.14
STX
STX
STACKS (STX)051.5
AAVE
AAVE
AAVE (ETH)00.240.0011
Binance Smart Chain (BSC)00.00220.0011
RPL
RPL
ROCKET POOL (RPL)00.320.16
THETA
THETA
THETA TOKEN (THETA)00.240.12
EGLD
EGLD
Binance Smart Chain (BSC)00.00380.0008
MULTIVERSX (EGLD)00.010.0008
XTZ
XTZ
Binance Smart Chain (BSC)00.10.02
TEZOS (XTZ)010.02
FLOW
FLOW
Binance Smart Chain (BSC)00.150.008
FLOW (FLOW)02.70.008
AXS
AXS
Binance Smart Chain (BSC)00.0180.005
AXIE INFINITY (AXS)02.240.005
IMX
IMX
IMMUTABLEX (IMX)0189.41
SAND
SAND
Binance Smart Chain (BSC)00.260.13
MATIC (Polygon)00.680.13
THE SANDBOX (SAND)0300.13
CHZ
CHZ
CHILIZ (CHZ)015276
NEO
NEO
NEO010
OP
OP
OPTIMISM (OP)020.2
CRV
CRV
CURVE (CRV)0199.86
KLAY
KLAY
KLAYTN (KLAY)010.005
MKR
MKR
Binance Smart Chain (BSC)00.000240.00012
MAKER (MKR)00.0260.00012
INJ
INJ
Binance Smart Chain (BSC)00.050.01
INJECTIVE (INJ)00.020.01
FXS
FXS
FRAX SHARE (FXS)02.261.13
MINA
MINA
MINA (MINA)02.50.5
SNX
SNX
Ethereum (ETH)05.880.032
Binance Smart Chain (BSC)00.0640.032
SYNTHETIX NETWORK TOKEN (SNX)010.032
RNDR
RNDR
RENDER TOKEN (RNDR)05.262.63
ZEC
ZEC
Binance Smart Chain (BSC)00.00420.001
ZCASH (ZEC)00.010.001
DASH
DASH
DASH (DASH)00.0040.0016
DOGE
DOGE
Doge (DOGE)0804
SHIB
SHIB
Binance Smart Chain (BSC)0146127306
Ethereum (ETH)016344007306