Tài liệu pháp lý và bảo mật

Mục tiêu của Cronex là cung cấp một nền tảng tiền điện tử an toàn và thân thiện với người dùng. Để thực hiện điều này, Cronex đã được thành lập tại Litva, một quốc gia tiên tiến về công nghệ và có lối tư duy tiến bộ về tiền điện tử. Quốc gia này đã thực hiện các bước quy định tiền điện tử bằng cách giới thiệu giấy phép cho các sàn giao dịch và ví tiền điện tử. Cronex sở hữu giấy phép hoạt động từ Đơn vị Tình báo Tài chính cho việc đổi tiền ảo thành tiền tệ truyền thống và cung cấp dịch vụ ví tiền ảo.

Khám phá thêm thông tin về quy trình bảo mật và pháp lý của chúng tôi bằng cách truy cập các liên kết dưới đây.