Chuyển đổi

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi nạp tiền vào ví tiền điện tử Cronex của mình?

Bạn có thể nạp tiền vào ví tiền điện tử Cronex của mình thông qua hai phương pháp - sử dụng ví fiat hoặc ví tiền điện tử của bên thứ ba. Cronex cung cấp dịch vụ để mua tiền điện tử bằng tiền fiat. Hoặc bạn cũng có thể nạp tiền vào ví tiền điện tử của mình tại trang Nạp tiền.

Làm thế nào để trao đổi tiền điện tử mà không phải trả phí?

Cronex không thu bất kỳ khoản phí nào cho việc trao đổi tiền điện tử. Tuy nhiên, người dùng cần phải trả các khoản phí liên quan đến mạng được chọn. Thông tin chi tiết về các khoản phí có thể được tìm thấy tại trang Phí và Giới Hạn.

Số tiền chuyển đổi tối thiểu là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu cho việc trao đổi tiền điện tử phụ thuộc vào loại tiền và mạng được chọn. Thông tin chi tiết về giới hạn có thể được tìm thấy tại trang Phí và Giới Hạn.

Tại sao cần phải thực hiện KYC (Biết Khách Hàng Của Bạn)?

KYC (Biết Khách Hàng Của Bạn) là quá trình xác minh danh tính của người dùng và xác định khách hàng. Tuân thủ KYC được yêu cầu ở nhiều quốc gia và phục vụ cho mục tiêu Chống Rửa Tiền (AML), Chống Tài Trợ Khủng Bố (CFT) và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.