Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi mua tiền điện tử bằng tiền tệ fiat?

Cronex cung cấp dịch vụ mua tiền điện tử bằng tiền tệ fiat. Dịch vụ này được cung cấp bởi các đối tác của chúng tôi, vì vậy bạn có thể cần phải nhập thông tin bổ sung trong quá trình mua hàng. Khi bạn đăng ký trên Cronex, ví cho những loại tiền điện tử phổ biến nhất sẽ sẵn có cho bạn, bạn có thể sử dụng chúng để gửi tiền. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ ví trên trang .

Làm thế nào để tôi nạp tiền vào ví tiền điện tử Cronex của mình?

Bạn có thể nạp tiền vào ví tiền điện tử Cronex của mình thông qua hai phương pháp - sử dụng ví fiat hoặc ví tiền điện tử của bên thứ ba. Cronex cung cấp dịch vụ để mua tiền điện tử bằng tiền fiat. Hoặc bạn cũng có thể nạp tiền vào ví tiền điện tử của mình tại trang Nạp tiền.

Tại sao cần phải thực hiện KYC (Biết Khách Hàng Của Bạn)?

KYC (Biết Khách Hàng Của Bạn) là quá trình xác minh danh tính của người dùng và xác định khách hàng. Tuân thủ KYC được yêu cầu ở nhiều quốc gia và phục vụ cho mục tiêu Chống Rửa Tiền (AML), Chống Tài Trợ Khủng Bố (CFT) và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.