coin

Chuyển đổi Cardano sang US Dollar

Có hiệu lực từ 22 May 2024 11:58

Bảng chuyển đổi

Chuyển đổi ADA sang USD

CardanoUS Dollar
0.5 ADA0.24 USD
1 ADA0.48 USD
5 ADA2.42 USD
10 ADA4.83 USD
50 ADA24.16 USD
100 ADA48.32 USD
500 ADA241.60 USD
1000 ADA483.20 USD

Chuyển đổi USD sang ADA

US DollarCardano
0.5 USD1.0348 ADA
1 USD2.0695 ADA
5 USD10.3477 ADA
10 USD20.6954 ADA
50 USD103.4768 ADA
100 USD206.9536 ADA
500 USD1034.7682 ADA
1000 USD2069.5364 ADA

Những câu hỏi thường gặp

Giá ADA hiện tại là bao nhiêu?

Giá thực tế của ADA hiện nay là 0.4832 USD

Cách mua ADA là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử Cronex cho phép bạn mua và bán tiền điện tử nhanh chóng với mức phí tối thiểu.