coin

Chuyển đổi Matic (Polygon) sang Euro

Có hiệu lực từ 7 June 2024 08:59

Bảng chuyển đổi

Chuyển đổi MATIC sang EUR

Matic (Polygon)Euro
0.5 MATIC0.33 EUR
1 MATIC0.66 EUR
5 MATIC3.30 EUR
10 MATIC6.60 EUR
50 MATIC33.00 EUR
100 MATIC66.00 EUR
500 MATIC330.00 EUR
1000 MATIC660.00 EUR

Chuyển đổi EUR sang MATIC

EuroMatic (Polygon)
0.5 EUR0.7576 MATIC
1 EUR1.5152 MATIC
5 EUR7.5758 MATIC
10 EUR15.1515 MATIC
50 EUR75.7576 MATIC
100 EUR151.5152 MATIC
500 EUR757.5758 MATIC
1000 EUR1515.1515 MATIC

Những câu hỏi thường gặp

Giá MATIC hiện tại là bao nhiêu?

Giá thực tế của MATIC hiện nay là 0.66 EUR

Cách mua MATIC là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử Cronex cho phép bạn mua và bán tiền điện tử nhanh chóng với mức phí tối thiểu.