coin

Chuyển đổi Uniswap sang US Dollar

Có hiệu lực từ 17 June 2024 08:38

Bảng chuyển đổi

Chuyển đổi UNI sang USD

UniswapUS Dollar
0.5 UNI5.50 USD
1 UNI11.01 USD
5 UNI55.05 USD
10 UNI110.09 USD
50 UNI550.45 USD
100 UNI1100.90 USD
500 UNI5504.50 USD
1000 UNI11009.00 USD

Chuyển đổi USD sang UNI

US DollarUniswap
0.5 USD0.0454 UNI
1 USD0.0908 UNI
5 USD0.4542 UNI
10 USD0.9083 UNI
50 USD4.5417 UNI
100 USD9.0835 UNI
500 USD45.4174 UNI
1000 USD90.8348 UNI

Những câu hỏi thường gặp

Giá UNI hiện tại là bao nhiêu?

Giá thực tế của UNI hiện nay là 11.009 USD

Cách mua UNI là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử Cronex cho phép bạn mua và bán tiền điện tử nhanh chóng với mức phí tối thiểu.