Mời bạn bè và nhận 10% phí từ giao dịch trao đổi của họ

Lời khuyên

 • Bước 1

  Chia sẻ mã giới thiệu/liên kết với bạn bè để đăng ký trên Cronex

 • Bước 2

  Khuyến khích người được giới thiệu của bạn nạp tiền và giao dịch sau khi đăng ký tài khoản Cronex

 • Bước 3

  Kiếm lên đến 10% hoa hồng từ mỗi giao dịch được thực hiện bởi người bạn giới thiệu

Quy định giới thiệu

 • Mỗi người dùng mới của Cronex chỉ có thể được giới thiệu qua một phương thức. Nếu một người dùng mới đăng ký tài khoản Cronex qua ID/liên kết giới thiệu Lite.

 • Phần thưởng hợp lệ có thể được mở khóa trong vòng 7 ngày sau khi phân phối. Phiếu giảm phí giao dịch sẽ hết hạn sau 7 ngày, sau đó không thể yêu cầu phần thưởng.

 • Tài khoản phụ không thể được sử dụng để tham gia sự kiện này. Khoản nạp tiền qua tài khoản phụ hoặc chuyển khoản sẽ không được coi là hợp lệ cho phần thưởng.

 • Bất kỳ khoản nạp tiền nào thông qua phương thức thanh toán của bên thứ ba hoặc từ một tài khoản Cronex khác sẽ không được tính vào khối lượng nạp tiền của người dùng.

 • Cronex sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái từ tiền tệ thực sang USD để tính toán số tiền nạp và giao dịch bằng USD.