Chương trình Thưởng Lỗi Cronex

Xin chào các người dùng của Cronex,

Chúng tôi rất vui thông báo về chương trình mới mà chúng tôi đang triển khai để cải thiện bảo mật của nền tảng thông qua crowdsourcing. Chương trình của chúng tôi cung cấp một tiền thưởng đặc biệt cho các nhà nghiên cứu bảo mật nhận diện lỗi liên tiếp trong một khoảng thời gian nhất định. Phần thưởng bao gồm thêm lên đến 5.000 USD cho những nhà nghiên cứu hàng đầu gửi báo cáo qua nền tảng Bugcrowd.

Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của các nhà nghiên cứu giúp chúng tôi nhận biết và giải quyết các lỗ hổng tiềm năng trong hệ thống Cronex. Để khuyến khích sự tham gia nhiều hơn, chúng tôi đang cung cấp tiền thưởng cho nhiều báo cáo được tạo ra thông qua chương trình trong một tháng.

Tiền thưởng dao động từ 50% đến 100% cho hai đến bốn hoặc nhiều báo cáo hợp lệ liên tiếp. Chúng tôi cũng dự định thưởng cho ba nhà nghiên cứu hàng đầu gửi nhiều báo cáo hợp lệ nhất trong khoảng thời gian tiền thưởng.

Phần thưởng bao gồm áo khoác Cronex độc quyền và giải thưởng tiền mặt từ 1.000 đến 5.000 USD trong USDT.

Vui lòng gửi báo cáo tại: info@cronex.io

Trước khi gửi báo cáo, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc Chương trình Bug Bounty Bảo mật Cronex để biết chi tiết, tài liệu và phân loại lỗ hổng.

Xin lưu ý rằng Cronex có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi chương trình hoặc quy tắc của nó theo ý muốn của chúng tôi. Phần thưởng sẽ được cấp trong vòng hai tuần sau khi báo cáo lỗ hổng được xác minh và sẽ được thanh toán bằng BNB. Cronex có thể trao thêm tiền thưởng cho các báo cáo xuất sắc.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi trong nỗ lực làm cho Cronex an toàn hơn.

Trân trọng,

Đội ngũ Cronex,

Có hiệu lực từ: